De Algemene voorwaarden van het huren en/of het gebruik van/een Kayak(s)/Boot van DEK Blauwestad is op eigen verantwoording van gebruiker, klant(en), vervolgklant, lener, kayakker. De gebruiker, klant(en), vervolgklant, lener hierna te noemen klant.

De Kayak/Kayaks/kajak/kajaks/boot/boten wordt/worden hierna boot genoemd.

De klant is diegene die gebruik maakt van 1 of meerdere bo(t)ot(en) van DEK Blauwestad, gevestigd aan de Elfenbank, Pop Up nr 4 te Blauwestad, handelend onder naam van DEK Blauwestad.

De klant gaat akkoord met deze algemene voorwaarden van DEK Blauwestad die zorgvuldig zijn opgesteld.

Het gebruik van (1 van) de bo(t)ot(en) van DEK Blauwestad is op eigen verantwoording van de klant.

Klant zal vooraf de boot op enige schade een controle uitvoeren, voordat klant in de boot van DEK Blauwestad stapt.

De klant zal zorgvuldig omgaan met de boot/boten van DEK Blauwestad. Een boot van DEK Blauwestad zal niet gebruikt worden als Botsboot/sleepboot of speelgoed of ander doeleind dan waarvoor de boot van DEK Blauwestad is bedoeld.

Schade aan/of verlies van de boot van DEK Blauwestad zal verhaald worden op klant.

De klant houdt toezicht tijdens het gebruik van de boot van DEK Blauwestad. De boot van DEK Blauwestad zal niet uit het zicht worden verlaten/achter worden gelaten zonder toezicht op/van de boot van DEK Blauwestad.

Zwemvest(en)

Veiligheid voorop. Wij van DEK Blauwestad willen graag dat klant veilig op een Boot stapt en veilig weer terug keert. Het dragen van een zwemvest van DEK Blauwestad is daarom verplicht en zal continu gedragen worden. De zwemvest van DEK Blauwestad wordt aangedaan, voordat er in/op de/een Boot van DEK Blauwestad wordt gestapt/gebruik van wordt gemaakt. Het zwemvest wordt pas uitgedaan zodra de boot van DEK Blauwestad retour is ontvangen/ingeleverd bij DEK Blauwestad.

Zodra 1 van de medewerkers aangeeft dat het zwemvest uit mag, dan mag het zwemvest uitgedaan worden en het zwemvest wordt aan 1 van de medewerkers van DEK overhandigd voor teruggaaf.

Peddel(s)

(Een) peddel(s)zal door klant(en) worden gebruikt als peddel. Peddel(s) zullen niet worden gebruikt als duw of sla middel/gereedschap door met de peddel over de bodem af te zetten om vooruit te komen en er wordt niet aan/een peddel(s) gehangen of op/een peddel(s) gestaan.

Door een boot of/van meerdere boten van DEK Blauwestad gebruik te maken, gaat klant akkoord met alle algemene voorwaarden en regels van DEK Blauwestad.